• Wat doen onze vrijwilligers zoal?
    Contact
  • Wat doen onze vrijwilligers zoal?
    Ondersteuning
  • Wat doen onze vrijwilligers zoal?
    Aandacht

Wat doen onze vrijwilligers zoal?

 

Vrijwilliger Masoek Sadja / Vrijwilliger Indische Eettafel 

Overal in het land organiseren vrijwilligers, ondersteund door een regiocoördinator, Masoek Sadja’s en Indische Eettafels. Hiervoor hebben we verschillende soorten vrijwilligers nodig: van penningmeester tot decorateur. Klik hier* voor een overzicht van wat er allemaal moet gebeuren. Samen met uw vrijwilligersteam - onder leiding van een coördinerend vrijwilliger en ondersteund door de regiocoördinator - brengt u iedere bijeenkomst tot een goed einde. Prachtig om te zien hoe de bezoekers iedere keer weer genieten van wat u met uw team heeft neergezet.  

Vrijwilliger Molukse Ouderendag 

Een keer per jaar vindt al lange tijd de Pelita Landelijke Molukse Ouderendag plaats, en tegenwoordig ook regionale. Vooral bij de landelijke dag zijn veel vrijwilligers nodig, ook in de voorbereiding. Voor meer informatie over de verschillende soorten werkzaamheden kunt u contact opnemen met info@pelita.nl.  

Vrijwilliger Gotong Royong

Als vrijwilliger van ons project Gotong Royong koppelen we u aan een oudere met wie u, naar wens, samen koffiedrinkt, boodschappen doet of andere activiteiten onderneemt. De regiocoördinator en coördinerend vrijwilliger ondersteunen u en zorgen voor de begeleidende intervisie.  

Let wel: Gotong Royong is niet overal in Nederland actief. Zie hier een overzicht van plaatsen waar Gotong Royong actief is.  

Vrijwilliger Cliëntondersteuning  

Als vrijwilliger Pelita Clientondersteuning (link pagina) begeleidt u een oudere die een aanvraag doet voor een voorziening van de WMO of WLZ. Dit zijn korte trajecten waarin u gemiddeld drie keer intensief contact heeft met de cliënt. U wordt ondersteund en gecoacht door de coördinerend vrijwilliger en de regiocoördinator en er is begeleide intervisie. 

Let wel: Cliëntondersteuning is niet overal in Nederland actief. Klik hier** voor een overzicht van plaatsen waar Clientondersteuning actief is.

Vrijwilliger Voorlichting 

Als vrijwilliger Voorlichting bent u op de Pelita-bijeenkomsten maar ook op koempoelans en pasars in uw regio - al dan niet met een stand vol voorlichtingsmateriaal - aanwezig om bezoekers te informeren over de activiteiten en dienstverlening van Stichting Pelita. Hiervoor krijgt u ondersteuning van de regiocoördinator. 

Coördinerend vrijwilliger 

De coördinerende vrijwilligers zijn de schakel tussen de regiocoördinator en de vrijwilligers in het veld, en daarom onmisbaar. Zij nemen binnen Stichting Pelita een speciale plaats in met de mogelijkheid tot aanvullende cursussen en bijeenkomsten. Zij worden ondersteund door hun regiocoördinator. 

Coördinerend vrijwilliger Masoek Sadja / Coördinerend vrijwilliger Indische Eetafel 

Masoek Sadja's en Eettafels hebben een groot team van vrijwilligers dat gebaat is bij een centrale vrijwilliger die alles overziet en aanstuurt. Vergaderingen plannen, de begroting opstellen (vaak samen met een penningmeester), zorgen dat de planning rond is en de vrijwilligers coachen waar nodig.  

Coördinerend vrijwilliger Gotong Royong (duofunctie) / Coördinerend vrijwilliger Cliëntondersteuning (duofunctie) 

Gotong Royong en Cliëntondersteuning bewegen zich op het snijvlak van dienstverlening en informele zorg. Ouderen moeten worden gekoppeld aan vrijwilligers, vrijwilligers moeten intensief worden begeleid en ondersteund. Bovendien is er contact met andere dienst- en zorgverleners. Dat alles kan zwaar en tijdrovend zijn en daarom is deze coördinerende functie minder geschikt voor één vrijwilliger en zien we het liefst een duo. 

Interesse?

In afwachting op wat effectievere aanmeldformulieren kunt u zich alvast aanmelden via info@pelita.nl of 088 330 51 11