• Uit het oog
  • Uit het oog
  • Uit het oog
  • Uit het oog
  • Uit het oog
  • Uit het oog
    (AANVULLENDE) AANVRAGEN OORLOGSWETTEN ZIJN NOG MOGELIJK, MAAR TELEFONISCH!
  • Uit het oog
  • Uit het oog

Uit het oog

Om een bericht toe te voegen kunt u dit formulier invullen.

Uw bericht verschijnt pas na goedkeuring door onze moderator.

Berichten

Door Yvonne M. van der Waveren op 20 november 2019

Mijn zus, Ineke Ytsma-Dumoulin en ik, Yvonne van Waveren-Dumoulin, zijn in Kamp Banjoe-Biroe 10 getekend.

Als datum staat onder de tekeningen 27 juli 1945 en 3 augustus 1945 en ze zijn gesigneerd met AB. Kan iemand mij iets over deze tekenares vertellen?

Reacties graag naar Yvonne M. van Waveren-Dumoulin, Cees Laseurlaan 343, 2597 GJ Den Haag tel: 06-53379256, e-mail: wavdum@hotmail.com

Door Fred Liem op 31 oktober 2019

Aanvulling op een eerder bericht:

Geachte mevrouw / meneer,

We zijn net terug uit Indonesië/Jakarta, plaats waar ik geboren ben. Daar hebben we ons kerkgebouw bezocht waar ik als kind ben opgegroeid en nu nog lid van ben.
Er bestaat echter momenteel een grote zorg in die gemeente. De voorganger zit met z’n handen in zijn haar en vroeg me om hulp.
Er zijn namelijk geen bewijsstukken e.o. eigendomsbewijs meer voorhanden van wie de grond is.
Het gebouw dateerde van voor 1900 en is met regelmaat gerenoveerd i.v.m. groeiend ledental (ja u leest goed). Nu ca 200 personen.

In het ergste geval zal het kerkgebouw met de grond gelijk worden gemaakt wanneer er geen eigendomsbewijs voorhanden is.
Alle informatie die u mij kan verstrekken is welkom. Waar moet ik beginnen? De Indische gelovigen van weleer en die ook lid zijn van deze gemeente zijn al lang naar Nederland gerepatrieerd en zijn inmiddels gestorven.

Het gaat om het kerkgebouw Geredja Kerasulan Baru Nusantara, Jalan Ir.H. Juanda 3 No: 4 in Jakarta (RT.2/RW.2)
Vooroorlogse naam, Hersteld Apostolische Kerk en later Gereja Kerasulan Baru, Jalan Nusantara 3 N0: 4 Batavia.

Vooroorlogse wijlen Priester Wiedeman (voorganger) en wijlen priester Sweije waren de beheerder en werd na hun ambtsrust vervangen door wijlen priester Tan Bian Ing. De huidige gemeenschap is angstvallig aan het uitkijken naar een andere schamele locatie omdat de officiële papieren niet meer boven water zijn te halen. De grond waar het kerkgebouw staat is kerkeigendom.

Alle info is dus zeer welkom.

Met vriendelijke groet,
Fred Liem

Door Helen Stuart op 8 oktober 2019

Ik zoek contact met joodse voormalig geinterneerden uit de joodse kampen in voormalig Nederlands-Indie - zoals Adek en Tangerang - aangezien ik hen graag over hun kampervaringen wil interviewen. Dit, in verband met een mogelijke tentoonstelling in het Joods Historisch Museum evenals met de herdenking en speciale kranslegging volgend jaar. Zelf zat ik in Tjideng geinterneerd.

Mijn telefoonnummer is 06 - 114 25 415
Mijn e-mailadres h.stuart1@kpnplanet.nl

Door Fred Liem op 19 september 2019

Geachte mevrouw / meneer,

We zijn net terug uit Indonesië / Jakarta plaats waar ik geboren ben. Daar hebben we onze kerkgebouw bezocht waar ik als kind ben opgegroeid en nu nog lid van ben.
Echter bestaat momenteel een grote zorg in die gemeente. De voorganger zit met z’n handen in zijn haar en vroeg me om hulp.
Er zijn geen bewijsstukken e.o. eigendomsbewijs meer voorhanden van wie het grond is.
Het gebouw dateerde van voor 1900 en is met regelmaat gerenoveerd i.v.m. groeiend ledental (ja u leest goed). Nu ca 200 personen.

In het ergste geval zal het kerkgebouw met de grond gelijk worden gemaakt wanneer er geen eigendomsbewijs voorhanden is.
Alle informatie die u mij kan verstrekken is welkom. Waar moet ik beginnen? De Indische gemeenschap van weleer en die ook lid zijn van deze gemeente zijn al lang naar Nederland gerepatrieerd en zijn inmiddels gestorven.

Met vriendelijke groet,
Fred Liem

Door Rob Schouten op 4 september 2019

Wij van het Comité Project Nagasaki 2020, zijn op zoek naar nabestaanden van de slachtoffers van POW kamp Fukuoka 14 te Nagasaki, waar veel KNIL-militairen bij betrokken waren. Het Comité is bezig met het realiseren van een monument voor de slachtoffers en nabestaanden, dat onthuld zal worden op 9 augustus 2020 na de officiële 75e herdenking van de atoombomaanval op Nagasaki. Wij hopen dat u ons hierin verder kunt helpen.

Reacties graag naar: Rob Schouten, 2e generatie Hibakusha Voorzitter Comité Project Nagasaki 2020, e-mail: rolida@telfort.nl

Door Andre Schram op 30 juli 2019

Op 12 september 2020 wordt in Nagasaki/Japan herdacht dat 75 jaar geleden op 13 september 1945 de Nederlandse, Britse, Amerikaanse en Australische krijgsgevangenen uit het kamp Fukuoka-2 werden bevrijd. De ceremonie vindt plaats bij het in 2015 onthulde gedenkteken ter nagedachtenis aan alle Fukuoka-2 krijgsgevangenen waaronder degenen die daar zijn overleden.
Behalve de herdenking zelf op 12 september 2020 worden op 10 en 11 september door Stichting Dialoog NJI twee excursies georganiseerd.
De eerste excursie gaat naar het Kruismonument in Mizumaki dat de 871 Nederlandse krijgsgevangenen herdenkt, die in Japan tijdens dwangarbeid omkwamen. (zie foto)
De tweede excursie omvat een lezing over het kamp Fukuoka-2, een bezoek aan de oude campsite en een aantal plekken in Nagasaki die aan Fukuoka-2 dan wel WOII gerelateerd zijn.

Indien u overweegt de ceremonie op 12 september 2020 in Nagasaki - Japan bij te wonen en/of deel te nemen aan (één van) de excursies vragen wij u dit voor 1 oktober a.s. aan ons kenbaar te maken via a.w.schram@me.com(ook voor informatie).
U verplicht zich hiermee tot niets, het dient voor ons uitsluitend als indicatie omtrent de belangstelling voor de excursies en voor de ceremonie.

Door Peter van Riel op 17 juni 2019

Stichting Pelita inventariseert momenteel materiaal dat inzetbaar en toepasbaar is in de cultuursensitieve en contextgebonden zorg voor Indische en Molukse ouderen. Het gaat zowel om educatieve hulpmiddelen als materiaal dat recreatief, ontspannend of zelfs therapeutisch kan worden ingezet.

De inventaris moet uitmonden in een databank die toegankelijk is voor zorgverleners, mantelzorgers, vrijwilligers en andere betrokkenen bij de zorg voor de Indische en Molukse doelgroep.

Ook zouden we graag in contact komen met de makers/ontwikkelaars van materialen en methodieken om te bespreken of er een gedeelde wens is om deze breder beschikbaar te stellen en op welke wijze we dat in gezamenlijkheid het beste kunnen doen.

Meer informatie bij Peter van Riel

Door Hennie Groenhuijzen op 3 juni 2019

Beste Hr. Peter Bouman,
Afgelopen donderdag(Hemelsvaartdag) heb ik U ontmoet bij de stand van Pelita. Daar kwam ik met U in gesprek over Kamp Fukuoka 2B in Japan. Ik vertelde U dat ik op dit moment bezig was 2 bankjes te realiseren bij dit monument.
In 2018 was ik bij dit monument en kwam tot de ontdekking dat er helemaal niets was voor nabestaanden om even te kunnen gaan zitten.
Je hebt toch wat tijd nodig om hier bij stil te staan na de lange reis die je hiervoor gemaakt hebt.
Op bovenstaande foto laat ik U zien wie de Japanse personen zijn die dit monument verzorgen. In het midden de Hr. Ihara die in de Japanse Commissie zit. De taxidriver de Hr. Kumatzu heeft dit kamp meegemaakt tijdens de oorlog en Mevr. Kiomi die elke dag het monument komt verzorgen. De 2 laatsten zijn al in de negentig.
Ik ben samen met de dochter van een van de overlevenden van Kamp Fukuoka 2B, de Hr. Henk Kleijn(94 jaar) begonnen nabestaanden te zoeken om ons hiermee te steunen en heb al een paar donaties van hen ontvangen.
Wij hebben een bedrag van 3000 Euro nodig voor deze 2 bankjes. Zijn nu 4 weken bezig om deze nabestaanden te proberen te bereiken wat heel moeilijk is. Gelukkig hebben we via via al enkelen kunnen opsporen en zij hebben ons ook al een donatie toegezonden.
Het zal fantastisch zijn als u het voor elkaar krijgt om deze mensen in kennis te stellen via Pelita van dit project waar wij op dit moment mee bezig zijn.
Zij kunnen via mijn emailadres groenhuijzen@casema.nl met mij in contact komen en zal ik dan mijn rekeningnummer doorgeven voor een donatie.
Ik hoop dat het gaat lukken om op deze manier de nabestaanden erop attent te maken waarmee wij bezig zijn.
Bij voorbaat dank.
Met vriendelijke groet,
Hennie Groenhuijzen

Door Rudy (Mathieu) van Opstal op 22 mei 2019

Ik ben op zoek naar mijn 2 of 3 jaar jongere zusje Emma van Opstal, die ook wel "Ria" werd genoemd. Bij aankomst in Nederland werden zij en ik meteen onder voogdij geplaatst omdat onze vader tijdens diens krijgsgevangenentransport was omgekomen en onze moeder Frieda van Opstal-Johan (Bandoeng 30–05 –1908) zo'n slechte gezondheid had.
Mijn zusje kwam in een meisjestehuis in Mook terecht en ik in een tehuis in Tilburg. Hierna hebben we elkaar nog eenmaal in Hilversum gezien toen ik daar voor een marineopleiding zat. Hierna zijn we elkaar kwijtgeraakt. Ik weet slechts dat ze later met een zekere Schram, Schramp of Schramd trouwde en in Emmen woonde. Weet iemand iets van haar of hoe ik haar kan bereiken?

Mathieu van Opstal ook geboren in Bandoeng op 28 – 03 - 1937

Door Carla van Beers op 21 mei 2019

Kunstschilder George Beer (1872-1944) is vaak verward met zijn naamgenoot, Indisch ambtenaar George Beer (1881-1951). De kunstschilder was in 1938 administrateur bij de dakpannenfabrieken in Tjitjalengka. Hij werd tijdens verhoor door de Kempetai mishandeld omdat hij geen namen van verzetsmensen wilde geven. Hij kwam, net als zijn vrouw Constantia Alken (1875-1945), terecht in het Rama-kamp en is overgeplaatst naar Tjimahi waar hij stierf. Weet iemand waar George Beer heeft gewoond in Tjitjalengka? Of verhalen over hem of over zijn verzet tegen Japanners heeft gehoord?

Carla van Beers, Piet Heinstraat 119, 2518 CG Den Haag,
e-mail: info@familiearchieven.nl, tel: 06-11382422