• Uit het oog
 • Uit het oog
 • Uit het oog
  AL ONZE BIJEENKOMSTEN TOT 1 JANUARI 2021 AFGELAST!
 • Uit het oog
 • Uit het oog
  TOT 1 JANUARI 2021 GEEN HUISBEZOEK MAAR TELEFONISCHE DIENSTVERLENING, TENZIJ IN NOODSITUATIES!
 • Uit het oog
 • Uit het oog
 • Uit het oog
  (AANVULLENDE) AANVRAGEN OORLOGSWETTEN ZIJN NOG MOGELIJK, MAAR TELEFONISCH!
 • Uit het oog
 • Uit het oog
  AL ONZE BIJEENKOMSTEN TOT 1 JANUARI 2021 AFGELAST!

Uit het oog

Om een bericht toe te voegen kunt u dit formulier invullen.

Uw bericht verschijnt pas na goedkeuring door onze moderator.

Berichten

Door Oddy Kapoh op 23 augustus 2020

Ik ben op zoek naar mensen die mijn moeder Tjoen Kapoh-Tan hebben gekend in Menado, Makassar of in Nederland. Zij woonde tot de bevrijding in juli/augustus 1945 in Menado, waar ze veel of dagelijks de missiepost bezocht olv ene pater Rosmüller van het Heilig Hart (Arnhem). Zij had toen haar meisjesnaam Tan-pak Tjoen en vertrok denk ik daarna naar Makassar met haar moeder en zusje Asie.
In 1950 maakte ze om de kost te verdienen jurken voor officiersvrouwen in 1 of allebei de kampen (Magriet of KIS) toen op een dag de aanval begon en zij mbv de officiersvrouwen Makassar is ontvlucht zonder reispapieren (??) met de rest van alle Nederlandse militairen en hun aanhang via Jakarta uiteindelijk naar Nederland.

Door Oddy Kapoh op 23 augustus 2020

Ik verdiep me nu in de geschiedenis van mijn opa Hendrikus en vader Herman en zoek contact met oud-KNIL militairen of overlevenden van de Makassaraffaire die van 5-8 augustus 1950 plaatsvond. In deze dagen werd het Margrietkamp en KISkamp en sommige burgerdoelen aangevallen door het Indonesische leger en zelfs vanuit de lucht door 2 vliegtuigen.
Mijn opa Hendrikus Kapoh was die dag ‘gewoon’ op zijn werk in het KIS kamp, zijn gezin was op 3-5 km. thuis toen hun huis werd beschoten door 1 of beide vliegtuigen.
Als 1 van mijn Opa’s kleinzonen zou ik graag zoveel mogelijk verklaringen van nog in leven zijnde ooggetuigen willen spreken. Het zou echt geweldig zijn als er oud KNIL militairen die mijn opa hebben gekend.

Door Jaap Goslings op 19 augustus 2020

Ik zoek voor mijn moeder een boek uit haar jeugd waarvan ze de titel en de auteur niet meer weet.
Zoiets als: (De) Ruts kinderen in de sneeuw. Wij weten niet of Rut hier goed wordt geschreven. Het zou ook Ruth's of misschien nog anders kunnen. Ook of 'De' er al dan niet voor staat weten we niet zeker.

Mijn moeder is nu 85 jaar en in haar jeugd opgegroeid in Indië.

Mijn emailadres is: jgoslings@hotmail.com

TITEL INMIDDELS GEVONDEN, NAMELIJK 'LANGERUD KINDEREN IN DEN SNEEUW'

Door Jaap Boas op 18 augustus 2020

Er is een massa boeken geschreven over Kamp 7 in Ambarawa.
Weet u misschien iemand die een lijst heeft van alle boeken die er over dit kamp zijn geschreven?
Of kunt u me aan die lijst helpen?

Vriendelijke groet, Jaap Boas

Door Redactie stichting Indisc op 25 juli 2020

Historisch-genealogische onderzoeksprojecten van Stichting Indisch Genealogisch Erfgoed (SIGE).

SIGE heeft in het kader van de regeling ‘Collectieve erkenning Indisch en Moluks Nederland’ van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport subsidie ontvangen voor het uitvoeren van twee historisch-genealogische onderzoeksprojecten. Deze projecten moeten resulteren in boeken over respectievelijk de perkeniers op Banda en de inheemse Christengemeenschap te Toegoe bij Batavia, tegenwoordig een wijk van Jakarta. De verschijning van beide boeken staat gepland voor 2022.

Door middel van historisch en genealogisch onderzoek worden beide bevolkingsgroepen in beeld gebracht en in hun historische context geplaatst. Afhankelijk van de beschreven groep, wordt onder meer aandacht besteed aan de sociale en geografische herkomst van de betreffende families, de mate waarin men binnen de eigen groep trouwde, sociale en geografische herkomst van huwelijkspartners van buiten, beroepsmatige activiteiten, contacten met de inheemse bevolking, de rol van vrouwen, het Indische concubinaat, slavernij, de houding van het Nederlands-Indische gouvernement jegens beide groepen en de repatriëring.

Inmiddels zijn verschillende onderzoekers volop bezig met het verzamelen van gegevens. SIGE komt graag in contact met mensen – bijvoorbeeld personen die tot de onderzochte groepen behoren, geïnteresseerde buitenstaanders, genealogen en historici – die iets kunnen meedelen over de Toegoenese Christengemeenschap of de Bandanese perkeniers en hun kennis willen delen. Zij kunnen – ook voor vragen over beide projecten – contact op te nemen via het e-mailadres redactie@indischgenealogischerfgoed.nl. Meer informatie is te vinden op de website van de SIGE (www.indischgenealogischerfgoed.nl).

Door Rob Schouten op 23 juli 2020

De Stichting Monument Nagasaki is dringend op zoek naar nabestaanden van de krijgsgevangenen van kamp Fukuoka 14b Nagasaki, om hen op de hoogte te brengen dat er een monument voor álle slachtoffers onthult zal worden op 4 mei 2021. Dit ter nagedachtenis van de 75e herdenking van de atoombomaanval op Nagasaki.

Op 9 augustus 2020 wordt de website www.fukuoka14b.org virtueel onthult en daarop vindt u een namenlijst van alle krijgsgevangenen van kamp Fukuoka 14.

Voor meer informatie en reacties graag contact opnemen met Stichting Monument Nagasaki, per adres: Rob Schouten, De Bogerd 14, 6631 CE Horssen, tel: 06-50265006, e-mail: rolida@telfort.nl

Door Arie BOS op 21 juli 2020

Mijn grootmoeder was Louise Frederike Wilhelmina (Lies) BOLDUAN (1892-1977), een naam die je niet veel tegen komt in Nederland. In verband met een genealogisch onderzoek kom ik graag in contact met leden van de familie Bolduan. Enerzijds om het plaatje naar vandaag toe completer te maken. Anderzijds hoop ik foto's van Bolduan te scoren.

Door Maureen Welscher op 28 juni 2020

Voor mijn tante Carla Schutte ben ik op zoek naar haar jeugdvriendinnetje Jennie Hofman. Ze woonden in Pontianak, Borneo toen ze getuige waren van de eerste bombardementen op Borneo waarna de Tweede Wereldoorlog uitbrak. Carla vluchtte met haar ouders naar Java waardoor ze elkaar uit het oog zijn verloren.

Door Leo Bloemhard op 18 juni 2020

Gezocht: Veteranen (of nazaten), die een connectie hebben met de guerrillastrijd in 1942 op Timor (Nederlands-Indië) tegen de Japanse bezettingsmacht. De guerrilla's zijn in December 1942 door de Nederlandse torpedojager Hr.Ms.”Tjerk Hiddes” gered en naar Australië geëvacueerd. Een aantal veteranen (KNIL en Marine ) heeft hiervoor het zgn. Timor-Kruis (Het Herdenkingskruis voor Bijzondere Krijgsverrichtingen met Gesp Timor 1942) ontvangen.

Mijn vader Fredrik Wilhelm Bloemhard heeft aan deze guerrillaoorlog meegedaan en ik ben bezig met een onderzoek om e.e.a. hierover te publiceren.

Ik kom graag in contact met personen (bijvoorbeeld dragers van het Timor-Kruis,) die meer kunnen vertellen over de Timor Guerrilla oorlog.

Graag reacties sturen naar: leo.bloemhard@kpnmail.nl

Door Vonne van Haasen-Smit op 18 mei 2020

Ik zoek Tora Franken (Francken), mijn lagere school klasgenootje bij de zusters Ursulinen in 1945/1946.
Zij had lang donkerblond haar. Met haar moeder en broer vluchtte zij uit extremistengebied en woonden in bij haar zus bij het Molukkenpark te Bandoeng. Omdat haar moeder en broer kleding uit dat gebied wilden ophalen, zijn ze nooit teruggekeerd. Dit maakte diepe indruk op mij, omdat mijn vader ook niet terugkeerde uit de oorlog.

Wie kent/kende Tora (haar vader was militair) en weet misschien ook hoe haar verdere leven is verlopen?

Reacties: Vonne van Haasen-Smit
Wijdeveldstraat 14, 3822 WD Amersfoort
tel: 033-4561967, e-mail: vonneruud@gmail.com