• Versterking zorgnetwerken
  Contact
 • Versterking zorgnetwerken
  Ondersteuning
 • Versterking zorgnetwerken
  Aandacht

Versterking zorgnetwerken

Zowel tijdens onze rapportages als tijdens onze activiteiten in het kader van de sociale dienstverlening merken we dat ouder en kwetsbaarder wordende leden van onze doelgroep soms aansluiting missen met de formele instanties voor welzijn en zorg. 

 • Een deel van hen weet de weg niet te vinden in het complexe stelsel van gemeentelijke voorzieningen, zorgkantoren, instanties en aanbieders.
 • Soms is de drempel om hulp te vragen te hoog, bijvoorbeeld door cultuurspecifieke oorzaken(vraagverlegenheid) of onverwerkt oorlogsverleden.
 • Indien desondanks de stap naar instanties/zorgaanbieders toch wordt gezet, wordt de hulpvraag soms niet duidelijk omdat er bij deze instanties onvoldoende kennis of begrip is van de context en cultuur van onze doelgroep.  

In 2017 is Pelita gestart met de uitvoering van het programma Contextgebonden Zorg. Naast kennisoverdracht is het versterken van het netwerk van aanbieders van zorg en welzijn een belangrijke pijler van dit programma. Pelita is in staat om de brug te slaan tussen de doelgroep en zorg- en welzijnsinstellingen. In verschillende regio’s zijn flinke stappen gemaakt in het versterken van zorgnetwerken door het opstellen van een sociale kaart, organiseren van netwerkbijeenkomsten en samenwerkingsafspraken met welzijns- en zorgaanbieders. 

Het programma Contextgebonden Zorg zal in ieder geval in de jaren 2019-2021 vervolg krijgen. Pelita zal zich, samen met landelijke en regionale partners, inzetten voor het verbeteren van de kwaliteit, beschikbaarheid en bereikbaarheid van passende ondersteuning en zorg voor de doelgroep.