• Clientondersteuning
    Contact
  • Clientondersteuning
    Ondersteuning
  • Clientondersteuning
    Aandacht

Clientondersteuning

Een beroep doen op de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) en/of de Wet langdurige zorg (WLZ) is voor veel Indische en Molukse ouderen lastig. Daarom startte Pelita het project Cliëntondersteuning in de noordelijke provincies met de bedoeling uiteindelijk het hele land.

In dit project bieden onze cliëntondersteuners begeleiding bij aanvragen voor de WMO en WLZ. Zij helpen de hulpvragen concreet te maken, bieden informatie en advies en bemiddelen waar nodig. Doel is om ouderen passende zorg en ondersteuning te bieden, opdat zij zo lang mogelijk optimaal kunnen blijven functioneren.

De vrijwillige cliëntondersteuners van Pelita hebben naast kennis van de WMO en WLZ ruime ervaring in het ondersteunen van Indische en Molukse ouderen en kennen hun cultuurhistorische achtergrond. Zij bezoeken deze ouderen en nemen samen met hen - en hun eventuele mantelzorgers - hun hulpvragen door. Zij voeren waar gewenst samen met de ouderen het zogenoemde ‘keukentafelgesprek’ met de gemeenteambtenaar en volgen de uitkomsten hiervan.

Zie de folder.