• Projecten
 • Projecten
 • Projecten
  AL ONZE BIJEENKOMSTEN TOT 1 SEPTEMBER AFGELAST!
 • Projecten
 • Projecten
  TOT 1 SEPTEMBER GEEN HUISBEZOEK MAAR TELEFONISCHE DIENSTVERLENING!
 • Projecten
 • Projecten
 • Projecten
  (AANVULLENDE) AANVRAGEN OORLOGSWETTEN ZIJN NOG MOGELIJK, MAAR TELEFONISCH!
 • Projecten
 • Projecten
  AL ONZE BIJEENKOMSTEN TOT 1 SEPTEMBER AFGELAST!

Projecten

Pelita  heeft in de loop der jaren veel expertise opgebouwd in het begeleiden van Indische en Molukse oorlogsgetroffenen en hun nazaten. De hulpverlening werd zo gaandeweg cultuursensitief en contextgebonden van aard. Bij hulpvragen is dit onze invalshoek. Gezien de grote diversiteit van de doelgroep gaan we  hierbij uit van onze casussen en profielen, aan de hand waarvan we een adequaat beeld kunnen vormen van de specifieke achtergrond van cliënten. Ook ons scholingsproject  voor  zorginstellingen,  Djalan Pienter,  is hierop gebaseerd. 

Koppelen & actualiseren

Voor de inhoud van de contextgebonden zorg en ondersteuning is  de methodiek van koppelen en actualiseren leidend. Samen met cliënten gaan we nader in op het verleden, waarmee de link,  door de tussenliggende jaren van ontkenning, verdringing en aanpassing, vaak niet meer direct duidelijk is. Van daaruit krijgen actuele ervaringen een plaats  en bouwen we  aan een nieuw evenwicht tussen toen en nu, tussen het Indische en het Nederlandse.