• Raad van Bestuur
  • Raad van Bestuur
  • Raad van Bestuur
  • Raad van Bestuur
  • Raad van Bestuur
  • Raad van Bestuur

Raad van Bestuur

Pelita maakt sinds 1 februari 2014 deel uit van de Arq Psychotrauma Expert Groep, c.q. negen instellingen en organisaties die zich bezighouden met de gevolgen van schokkende gebeurtenissen en psychotrauma.

Stichting Arq is een ondersteunende holding voor de partners in Arq. Alle partners en stichting Arq hebben dezelfde leden als raad van bestuur en als raad van toezicht en hanteren de uitgangspunten van de Governancecode Zorg

Hieronder ziet u onze raad van bestuur.

drs. Reerds, Jan Wilke
Voorzitter raad van bestuur
drs. Osinga, Ate
Lid raad van bestuur, financien
drs. van Bellen, Gerdy
Lid raad van bestuur, bedrijfsvoering