• Raad van Advies
    Ondersteuning
  • Raad van Advies
    Contact
  • Raad van Advies
    Aandacht

Raad van Advies

De Raad van Advies van Stichting Pelita bestaat uit drie personen; De zittende leden zijn:

Paul Izaak
Econoom
Barbara van Ligten
Notaris
Rob Tupan
Consultant