• Missie & Visie
    Contact
  • Missie & Visie
    Ondersteuning
  • Missie & Visie
    Aandacht

Missie & Visie

 

Mission statement Stichting Pelita

Hulpverlening aan Nederlands-Indische en Molukse oorlogsgetroffenen op het gebied van wetsuitvoering (Wuv, Wubo en AOR), sociale dienstverlening en aanmelding/monitoring van het maatschappelijk werk tot aan de laatste oorlogsgetroffene.

Tevens organiseren wij diensten op het gebied van belevingsgerichte zorg- en welzijn voor Nederlands-Indische en Molukse senioren. We houden hierbij rekening met hun sociaalculturele achtergrond en maatschappelijke context en proberen een maximale inspanning te leveren om het Indische en Molukse erfgoed te handhaven en een volwaardige plaats te geven in de Nederlandse samenleving.

Hierbij krijgt de uitbouw van ons netwerk aan vrijwilligers een steeds prominentere rol.

Zie in dit kader de trailer van onze documentaire 'Achter elk zwijgen zit een verhaal'.