• Over ons
  • Over ons
  • Over ons
  • Over ons
  • Over ons
  • Over ons
  • Over ons

Over ons

De stichting kreeg de naam Pelita, naar een olielampje dat in de tropische nachten vaak langs de onverlichte wegen en op de berghellingen als lichtbaken diende.

English introduction

Pelita neemt de sociale, culturele en historische context als uitgangspunt van de hulp- en dienstverlening. Alleen zo is maatwerk mogelijk. Maatwerk dat gestalte zal krijgen in bij de groep passende diensten en voorzieningen bij een brede Indische welzijnsinstelling.

Algemeen

Het einde van de Tweede Wereldoorlog kwam niet voor iedereen op hetzelfde moment. Voor Nederlanders in Europa was de Tweede Wereldoorlog natuurlijk officieel afgelopen op 5 mei 1945. Voor de inwoners van het voormalige Nederlands-Indië kwam er pas officieel een einde aan de oorlog op 15 augustus 1945. Na deze ‘bevrijding’ volgde een heel chaotische periode voor de Nederlanders, Indo-Europeanen, Molukkers, Chinezen en andere groepen, de zogenaamde Bersiapperiode, die op zijn beurt weer gevolgd werd door de repatriëring. Dit hele proces duurde voort tot ver in de jaren ‘60 van de vorige eeuw en voor velen ging de oorlog eigenlijk nooit voorbij. Het beïnvloedde ook later de sfeer en het opvoedklimaat binnen gezinnen waarin kinderen opgroeiden, of er  nu over de gebeurtenissen gesproken werd of niet. Ook voor de naoorlogse generaties bleef de Tweede Wereldoorlog in veel gevallen niet zonder gevolgen.