• Onze diensten
  • Onze diensten
  • Onze diensten
  • Onze diensten
  • Onze diensten
  • Onze diensten
  • Onze diensten

Onze diensten

LAATSTE DIGITALE NIEUWSBRIEF VAN 2021

Vanaf 2022 krijgt onze digitale nieuwsbrief een nieuw uiterlijk. De nieuwsbrief van december kunt u hier lezen. 

De redactie wenst u mooie feestdagen en een gelukkig 2022!. 

 

 


Pelita helpt senioren uit voormalig Nederlands-Indië bij hun aanspraak op de wetten voor oorlogsgetroffenen en hun mogelijk verzoek om begeleiding door maatschappelijk werk.

Hiervoor kan men telefonisch bij ons Pelita-loket terecht of langskomen op een van onze vier spreekuren in het land indien men een persoonlijk onderhoud wenst.

 

Met bijeenkomsten als Masoek Sadja's, Indische Eettafels, Molukse Ouderendagen of KJBB-dagen faciliteren we hun behoefte aan onderling contact . Lees verder...

Voor senioren, die slecht ter been zijn of om andere redenen geïsoleerd dreigen te raken, heeft Pelita inmiddels projecten Gotong Royong opgezet en loopt er in Noordoost Nederland het pilotproject Cliëntondersteuning.

Voor de naoorlogse generaties houden we om de zes weken bijeenkomsten voor uitwisseling en advies in verband met hun ervaringen hoe het oorlogsverleden van hun ouders op hen van invloed is of is geweest. Lees verder...

Tenslotte geeft Pelita via het project Djalan Pienter voorlichting en training aan personeel van zorginstellingen over achtergronden, oorlogsverleden en andere problematiek van hun Nederlands-Indische en Molukse doelgroep.

 

Zie hier onze folder.