• Spreekuren
  • Spreekuren
  • Spreekuren
  • Spreekuren
  • Spreekuren
  • Spreekuren

Spreekuren

U kunt op onze spreekuren van de Regionale Steunpunten terecht voor bijvoorbeeld vragen over de Wuv, Wubo, Wiv en AOR evenals voor vragen over wonen en maatschappelijk werk. Wel dient u van te voren telefonisch een afspraak te maken, alhoewel Steunpunt Nijmegen ook een inloopspreekuur kent.

Deze Regionale Steunpunten zijn:

Steunpunt Pelita Diemen

Centraal Bureau Stichting Pelita, Nienoord 13, Diemen, tel. 088-3305111Voor spreekuur op afspraak belt u met 088-3305111.

Steunpunt Pelita Eindhoven

Sinds 29 augustus zijn we verhuisd naar: Stadshof Hemelryck, Hemelrijken 292, 5612 WS Eindhoven

Om een afspraak te maken kunt u bellen met Kees Schepel, tel. 06-13521570, of met Sylvia Huisman, tel. 06-13517056.

Steunpunt Pelita Nijmegen
Oud Burgeren Gasthuis, Professor Cornelissenstraat 2, Nijmegen tel: 06 13523093. Iedere vrijdagochtend van 10.00 - 11.00 uur een voor iedereen toegankelijk inloopspreekuur of volgens telefonische afspraak op donderdagmiddag.

Spreekuur Regio Den Haag
Op dinsdag houdt Ed Roso spreekuur, na telefonische afspraak. U kunt hem spreken over zorgadvies voor de WMO/PGB, de wetten voor oorlogsgetroffenen (WUV/WUBO), intake maatschappelijk werk en huisvesting.
Voor een afspraak belt u 06-13521479. Het spreekuur-adres is in Sophiahof, Sophialaan 10, 2514 JR Den Haag.

Spreekuur Regio Amsterdam/Amstelveen
Vanaf 5 september 2019 houdt Sylvia Hiert elke eerste donderdag van de maand van 10:00-12:00 uur spreekuur voor uw vragen over  de WMO, WLZ en Wetsuitkeringen voor Oorlogsgetroffenen WOII.  Zij is sociaal dienstverlener van Pelita en richt zich op Indische, Molukse en andere mogelijke cliënten met een verleden in voormalig Nederlands-Indië. U moet wel eerst een afspraak met haar maken via s.hiert@pelita.nl of 06 - 109 91 336. Het spreekuuradres is: Ontmoetingscentrum De Meent, Orion 3, 1188 AM Amstelveen