• Vacature Projectcoördinator buitendienst
  Contact
 • Vacature Projectcoördinator buitendienst
  Ondersteuning
 • Vacature Projectcoördinator buitendienst
  Aandacht

Vacature Projectcoördinator buitendienst

Wij zoeken per direct een:

Projectcoördinator buitendienst

voor 24 uur per week

Stichting Pelita is een landelijke organisatie die zich inzet voor Indische en Molukse oorlogsbetrokkenen. Onze kerntaken zijn het opstellen van sociale rapportages in het kader van de wetten voor oorlogsgetroffenen en het bieden van collectieve en individuele dienstverlening aan de doelgroep. In het verlengde van onze reguliere taken vervullen wij een centrale en coördinerende rol in het Landelijk programma Contextgebonden Zorg dat in opdracht van het ministerie van VWS wordt uitgevoerd en dat moet leiden tot optimalisering van de zorg aan Indische en Molukse ouderen. Momenteel worden er regionale projectplannen opgesteld waarin het opbouwen, verbinden en versterken van samenwerkingsnetwerken met formele en informele zorgaanbieders belangrijke onderdelen zijn.

Functie informatie

Pelita is volop in ontwikkeling en heeft stappen gezet met de actualisatie van missie en visie, aanpassing van taak- en functieomschrijving van de buitendienst, inzet van meer vrijwilligers, herijking van de dienstverlening en meer projectmatig werken. Dit laatste vraagt nu bijzondere aandacht, onder meer wegens projecten Contextgebonden Zorg en cliëntondersteuning.

De regie van de regionale projecten is in handen  van regiocoördinatoren uit de buitendienst die staan voor de taak om de beleids- en projectplannen in hun regio te implementeren volgens een projectmatige aanpak, waarbij de komende twee jaar een overtuigend resultaat moet zijn gerealiseerd. Zij zijn allen academisch/HBO opgeleid in uiteenlopende richtingen.

Om hen hierbij te ondersteunen zijn we per direct op zoek naar een: 

Landelijke projectcoördinator die de regiocoördinatoren ondersteunt bij

 • Het vertalen van de beleidsplannen naar concrete doelstellingen en meetbare resultaten in de regio’s.
 • De  implementatie van een projectmatige aanpak van de werkzaamheden in de regio’s (opdelen in projectfases, benoemen van concrete, reële meetbare doelstellingen en daarop afgestemde acties, evaluaties en terugkoppeling van voortgang en resultaten)

De projectcoördinator

 • Biedt coaching en begeleiding aan de regiocoördinatoren en waar nodig projectmedewerkers, zowel individueel als in groepsverband.
 • Treedt op als klankbord voor de regiocoördinatoren en faciliteert waar nodig de eerste implementatiefase.
 • Formuleert op basis van de ervaringen een advies over de gewenste landelijke en regionale aansturing van de werkzaamheden.

De projectcoördinator werkt in opdracht van de programmaleider Contextgebonden Zorg en manager Buitendienst.                         

Functie-eisen

 • minimaal HBO werkniveau
 • ruime projectmanagement ervaring
 • aantoonbare ervaring als coach van professionals
 • resultaatgericht
 • kennis van en affiniteit met doelgroep
 • De startdatum is per direct en uiterlijk per 19 augustus 2019 voor de duur van maximaal 12 maanden met een inzet van 3 dagen per week.

Arbeidsvoorwaarden

 • Een tijdelijk dienstverband van 12 maanden of ZZP-overeenkomst is mogelijk.
 •  Bij een tijdelijk dienstverband vindt salariëring plaats volgens de FWG-salarisstructuur; de functie is ingedeeld in functiegroep FWG  60
 • De secundaire arbeidsvoorwaarden – waaronder eindejaarsuitkering– zijn geregeld overeenkomstig de CAO-GGZ

Stichting Pelita hanteert professioneel, innovatief, ondernemend, klantvriendelijk en respectvol als kernkwaliteiten voor alle medewerkers.

Procedure en Inlichtingen

Heb je nog vragen? Mail of bel naar Petra Beurskens, Programmaleider Contextgebonden Zorg, p.beurskens@pelita.nl of tel. 06-17113381. Bezoek voor algemene informatie www.arq.org

Heb je interesse in deze functie en voldoe je aan de gestelde eisen? Reageer dan zo snel mogelijk of voor 19 juli 2019 via de knop Solliciteer van deze vacature op de website www.werkenbij.arq.org. Naast een CV ontvangen wij graag een motivatie waarom je bij Stichting Pelita wilt werken. Sollicitaties die via de e-mail binnen komen kunnen helaas niet in behandeling worden genomen.