• Home
    Contact
  • Home
    Ondersteuning
  • Home
    Aandacht

Home

Stichting Pelita zet zich in voor mensen uit voormalig Nederlands-Indië die na afloop van de Tweede Wereldoorlog, de Bersiap of vanwege de Indonesische onafhankelijkheid naar Nederland vertrokken. Grof geschat: 300 duizend Indische Nederlanders en 12 duizend Molukkers.

Stichting Pelita begeleidt hen bij hun aanvraag voor de wetten voor oorlogsgetroffenen, verwijst hen eventueel door naar maatschappelijk werk en spant zich in voor informele netwerken op het gebied van cultuurspecifieke zorg waarvoor het scholing verzorgt.

Met haar Masoek Sadja's, Indische Eettafels, Molukse Ouderendagen en bijeenkomsten voor de naoorlogse generaties faciliteert Stichting Pelita hen in hun behoefte aan onderling contact.

Door zich in te zetten voor de jaarlijkse herdenkingen probeert Stichting Pelita de ervaringen van haar doelgroep tijdens de Tweede Wereldoorlog en tijdens de Bersiap onder de aandacht te houden. 

Mocht deze introductie volkomen nieuw voor u zijn, kijk dan naar de filmpjes op Virtueel Indië.

 

SURVIVOR JUNYO MARU & PAKAN BAROE

Donderdag 4 april vindt er van 14:00 tot 17:00 uur in de Kumpulanzaal van Bronbeek een symposium plaats rondom het boek Survivor Junyo Maru & Pakan Baroe, c.q. de biografie van een van de laatste overlevenden van de Hellships: Willem Punt, geschreven door diens klein-schoondochter Nicola Meinders.

Behalve voordrachten van Nicola Meinders en van Heiko Roelfsema - de voorzitter van Stichting Herdenking Slachtoffers Japanse Zeetransporten 1942-1945 die dit symposium organiseert - zijn er die middag voordrachten van schrijver Adriaan van Dis en oud-senator / oud-CEO AKZO Jhr. mr. Loudon. 

U kunt zich hier aanmelden. 

7E PELITA-HERINNERINGSREIS!

Van 3 tot 30 september is er dit jaar weer een herinneringsreis door Java. Dit, onder leiding van Wieteke van Dort en reisorganisator Antonio Meijer.

De informatiedag over deze unieke reis is op donderdag 28 maart in de Christus Triumfatorkerk, Juliana van Stolberglaan 154 Den Haag, van 12:30 - 16:00 uur.

Hier vindt u alvast meer informatie.

 

PELITA ZOEKT VRIJWILLIGERS

Zowel voor Pelita Cliëntondersteuning in Noord Nederland als voor de Gotong Royong in Den Haag en de Indische Koffietafel in Deventer is Pelita op zoek naar vrijwilligers! Zie hier.

 

NIEUWSBRIEF

Zie onze meest recente nieuwsbrief.

 HELP PELITA HELPEN. WORD VRIEND VAN PELITA!

De mogelijkheden om onze dienstverlening te kunnen voortzetten worden vergroot als u Vriend van ons wordt, c.q. donateur. Hiermee helpt u Pelita helpen. Voor minimaal € 25,- per jaar, maar meer mag natuurlijk ook, wordt u Vriend van Pelita. U ontvangt dan ook 6x per jaar ons blad Pelita Nieuws! Met elkaar, voor elkaar.

Wilt u Vriend worden, ons iets schenken of nalaten, zie dan onze ANBI-gegevens en neem contact met ons op via info@pelita.nl


COMITE VAN AANBEVELING
Marion Bloem, Adriaan van Dis, Wieteke van Dort, Boudewijn de Groot, Ernst Jansz, Yvonne Keuls, Frans Leidelmeijer, Liesbeth List, Willem Nijholt, Winnie Sorgdrager, Rocky Tuhuteru en Hans Wijers.