• Home
  • Home
  • Home
  • Home
  • Home
  • Home

Home

Stichting Pelita zet zich in voor mensen uit voormalig Nederlands-Indië die na afloop van de Tweede Wereldoorlog, de Bersiap of vanwege de Indonesische onafhankelijkheid naar Nederland vertrokken. Grof geschat: 300 duizend Indische Nederlanders en 12 duizend Molukkers.

Pelita biedt hen aanvraagbegeleiding in het kader van de wetten voor oorlogsgetroffenen, informatie en advies op het terrein van welzijn en zorg en verwijst waar nodig naar maatschappelijk werk of andere vormen van hulp- en dienstverlening, binnen of buiten Pelita.

Dienstverleners van Pelita bieden waar nodig individuele ondersteuning zoals onze vrijwilligers van de Gotong Royong.

Onze collectieve dienstverlening is gericht op het bevorderen van onderling contact en het tijdig signaleren van mogelijke hulpvragen. Dit gebeurt via onze diverse ontmoetingsbijeenkomsten in het land.

Met het programma Contextgebonden Zorg werkt Pelita samen met haar netwerk van partnerorganisaties aan een brug tussen de doelgroep en zorg- en welzijnsinstellingen. Met de actieve overdracht van kennis en ervaring aan (in)formele aanbieders van zorg en welzijn wil Pelita passende welzijn & zorg voor de doelgroep realiseren: een aanbod gebaseerd op kennis van hun geschiedenis en persoonlijke achtergrond (=contextgebonden) en een benadering met respect voor hun cultuur, gebruiken en gewoonten (=cultuursensitief). 

Met het programma Cliëntondersteuning biedt Pelita onafhankelijke ondersteuning bij aanvragen in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en de Wet Langdurige Zorg (WLZ), waarbij - waar van belang - ook aanspraken op de wetten voor oorlogsgetroffenen worden betrokken.

Zie onze trailer Van opvang naar zorg - 70 jaar Stichting Pelita.

In opdracht van het Ministerie van VWS draagt Pelita bij aan de uitvoering van het Beleidskader Participatie & Emancipatie voor de Sinti en Roma.


NIEUWS

Hieronder vindt u het meest actuele of dringende nieuws.

Klik hier voor verder nieuws.

Zie ook onze digitale nieuwsbrief  en ons blad Pelita Nieuws.

 


MEDEDELING SLACHTOFFERS NS-TRANSPORTEN WO-II

Van 5 augustus 2019 tot 5 augustus 2020 kunnen belanghebbenden of hun direct nabestaanden een aanvraag indienen in het kader van de individuele tegemoetkoming slachtoffers transporten Tweede Wereldoorlog.

Zwarte bladzijde in de geschiedenis

Tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft NS, in opdracht van de bezetter, speciaal ingelegde treinen gereden waarmee mensen uit de Joodse gemeenschap of uit de gemeenschappen van Roma en Sinti zijn vervoerd. Hierbij had de bezetter het oogmerk hen in concentratie- en vernietigingskampen in het buitenland als bevolkingsgroep uit te roeien. Dit is een zwarte bladzijde in de geschiedenis van NS. Na gesprekken met nabestaanden, onder wie in het bijzonder de heer Salo Muller, heeft NS besloten, naast collectief eren, leren en herdenken, het leed ook individueel te erkennen en daarom op morele gronden een individuele tegemoetkoming te betalen.

Deze tegemoetkoming is bedoeld voor alle nog levende personen uit de Joodse gemeenschap en de gemeenschappen van Roma en Sinti, die tijdens de Tweede Wereldoorlog met deze treinen zijn vervoerd. Wanneer deze persoon niet meer in leven is, komen direct nabestaanden in aanmerking.

Een aanvraag indienen

De onafhankelijke commissie die NS heeft geadviseerd, behandelt de aanvragen en voert de regeling uit. De toekenning van een tegemoetkoming vindt plaats op basis van en onder de voorwaarden van het Uitkeringsreglement Stichting Individuele Tegemoetkoming Slachtoffers WOII Transporten NS. Alle informatie is te vinden via www.commissietegemoetkomingns.nl.

Een aanvraag indienen kan digitaal. De portal is via genoemde website te bereiken. Op die manier kan de aanvraag relatief snel verwerkt worden en is de procedure voor iedereen makkelijk toegankelijk. Voor mensen die problemen ervaren bij een aanvraag of vragen hebben, is er hulp beschikbaar. Deze wordt verzorgd door Joods Maatschappelijk Werk (JMW) en door Stichting Pelita.


KOFFIETAFEL EN PRAATGROEP AMSTELVEEN AFGELAST!!!

De koffietafel/praatgroep, die Pelita vanaf vrijdag 18 oktober maandelijks in ontmoetingscentrum De Meent te Amstelveen zou organiseren, gaat helaas niet door.

Meer informatie via Sylvia Hiert: 06 - 109 91 336 of s.hiert@pelita.nl.


KJBB-KUMPULAN REGIO KENNEMERLAND

Zaterdag 2 november houdt de KJBB Regio Kennemerland weer een kumpulan. Deze vindt van 11:00 tot 15:00 uur plaats in Pondok "Lieflijk Indië" (SIOH), Vilniusstraat 3, 2034 EM Haarlem.

Sport-journalist en televisiemaker Frits Barend en zijn vrouw, de historica Marijke Barend-van Haeften, vertellen 's ochtends over hun boek Matzes en Mie.

Beiden komen uit een gezin die de oorlog hebben meegemaakt: de familie van Frits de Holocaust en die van Marijke de Japanse bezetting. In het boek zien we hoe de bijzondere levensverhalen met elkaar vervlochten zijn.

Schrijver Reggie Baay vertelt 's middags over zijn laatst verschenen boek Het kind met de Japanse ogen over de jonge man die in 1939 voor het koloniale leger tekent, vervolgens in krijgsgevangenschap terecht komt en dwangarbeid moet verrichten aan de Burmaspoorlijn. Hierna maakt hij ook nog de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog mee en vertrekt in 1949 met zijn gezin naar Nederland, waar hij geconfronteerd wordt met herinneringen en trauma’s.

De strijd wordt er niet gemakkelijker op als blijkt dat zijn zoon de ogen van de vijand als een kaïnsteken zijn leven lang met zich mee zal moeten voeren.

 

De dag wordt, zoals u gewend bent, afgesloten met een Indische Maaltijd.

 

Hier vindt u het programma.


VRIJWILLIGERS GEZOCHT

Wilt u zich graag inzetten als vrijwilliger voor Pelita, bijvoorbeeld in het kader van de Indische Eettafel in Hilversum of de Gotong Royong in Den Haag? Bekijk dan onze vacatures.


HELP PELITA HELPEN, WORD VRIEND VAN PELITA!

De mogelijkheden om onze dienstverlening te kunnen voortzetten worden vergroot als u Vriend van ons wordt, c.q. donateur. Hiermee helpt u Pelita helpen. Voor minimaal € 25,- per jaar, maar meer mag natuurlijk ook, wordt u Vriend van Pelita. U ontvangt dan ook 6x per jaar ons blad Pelita Nieuws! Met elkaar, voor elkaar.

Neem dan contact met ons op via info@pelita.nl


COMITE VAN AANBEVELING
Reggie Baay, Marion Bloem, Adriaan van Dis, Wieteke van Dort, Boudewijn de Groot, Ernst Jansz, Yvonne Keuls, Frans Leidelmeijer, Liesbeth List, Willem Nijholt, Winnie Sorgdrager, Rocky Tuhuteru en Hans Wijers.