• Home
    Contact
  • Home
    Ondersteuning
  • Home
    Aandacht

Home

Stichting Pelita zet zich in voor mensen uit voormalig Nederlands-Indië die na afloop van de Tweede Wereldoorlog, de Bersiap of vanwege de Indonesische onafhankelijkheid naar Nederland vertrokken. Grof geschat: 300 duizend Indische Nederlanders en 12 duizend Molukkers.

Stichting Pelita begeleidt hen bij hun aanvraag voor de wetten voor oorlogsgetroffenen, verwijst hen eventueel door naar maatschappelijk werk en spant zich in voor informele netwerken op het gebied van cultuurspecifieke zorg waarvoor het scholing verzorgt.

Met haar Masoek Sadja's, Indische Eettafels, Molukse Ouderendagen en bijeenkomsten voor de naoorlogse generaties faciliteert Stichting Pelita hen in hun behoefte aan onderling contact.

Door zich in te zetten voor de jaarlijkse herdenkingen probeert Stichting Pelita de ervaringen van haar doelgroep tijdens de Tweede Wereldoorlog en tijdens de Bersiap onder de aandacht te houden. 

Mocht deze introductie volkomen nieuw voor u zijn, kijk dan naar de filmpjes op Virtueel Indië.

 

WIJZIGINGEN IN DE SUBSIDIEREGELING COLLECTIEVE ERKENNING VAN INDISCH EN MOLUKS NEDERLAND

Op 2 januari 2019 start de nieuwe aanvraagronde van de subsidieregeling collectieve erkenning van Indisch en Moluks Nederland. De regeling is op twee punten aangepast:


1) U kunt uw aanvraag indienen vanaf 2 januari om 12:00 uur in de middag.
In de subsidieregeling stond dat aanvragen kunnen worden ingediend vanaf 2 januari om 00:00 uur. Dat is voor de meeste mensen geen handig tijdstip. Daarom is besloten om dit tijdstip te wijzigingen naar 12:00 uur in de middag. Het heeft geen zin uw aanvraag eerder in te dienen. De belangstelling voor de regeling is groot. De kans is daarom groot dat vanaf 12:00 uur ’s middags meteen veel aanvragen worden ingediend. Omdat we toekennen op volgorde van binnenkomst is het raadzaam om uw aanvraag zo kort mogelijk na 12:00 uur ’s middags in te dienen.


2) Voor de jaren 2019 en 2020 is het subsidieplafond vastgesteld op 1 miljoen euro.
In de regeling was opgenomen dat tot en met 2021 jaarlijks een bedrag van €500.000,- beschikbaar is. Het beschikbare bedrag voor de jaren 2019 en 2020 wordt verdubbeld tot € 1 mln.


In het kader van het herdenken van het einde van de Tweede Wereldoorlog 75 jaar geleden, is het de wens van staatssecretaris Blokhuis om iets extra’s te doen voor de collectieve erkenning van Indisch en Moluks Nederland. Temeer omdat hij zich bewust is van het feit dat na de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië geen sprake was van vrijheid. De onrust gedurende de bersiap en de dekolonisatieoorlog duurde nog geruime tijd.


Tijdens de eerste aanvraagronde van de subsidieregeling zijn veel aanvragen ingediend waarvan een groot deel niet kon worden gehonoreerd omdat het subsidieplafond bereikt was. Daarom is besloten om in 2019 en 2020 meer geld beschikbaar te stellen zodat meer projecten kunnen worden gesubsidieerd.


Publicatie wijzigingsregeling in de Staatscourant


De wijziging van de regeling van 3 december 2018 is op 11 december 2018 in de Staatscourant gepubliceerd. Hierbij wordt nogmaals benadrukt dat alleen aanvragen die vanaf 12:00 uur in de middag zijn ingediend voor subsidieverlening in aanmerking kunnen komen.


Informatie over de wijzigingen in de subsidieregeling is ook terug te vinden op de volgende website: www.dus-i.nl/subsidies/collectieve-erkenning-van-indisch-en-moluks-nederland. Op deze website leest u ook meer over het correct indienen van een complete subsidieaanvraag.

KAART INDISCH VERZET

Tijdens de slotbijeenkomst van het Jaar van Verzet op 12 december j.l. hebben Arq Kenniscentrum Oorlog, Vervolging en Geweld en Stichting Pelita de Kaart van Indisch Verzet gelanceerd.

Met deze Kaart willen de instellingen de veelal onbekende verhalen van verzet tegen de Japanse bezetting in Nederlands-Indië vertellen.

Ben je benieuwd wie in verzet kwam en welke vormen dit Indische verzet aannam, ontdek dan nu de verhalen op kaartvanindischverzet.nl

NIEUWSBRIEF

Zie onze laatste nieuwsbrief. De opmaak van de volgende nieuwsbrief ondervindt hopelijk minder hinder van de transitie... 

 HELP PELITA HELPEN. WORD VRIEND VAN PELITA!

De mogelijkheden om onze dienstverlening te kunnen voortzetten worden vergroot als u Vriend van ons wordt, c.q. donateur. Hiermee helpt u Pelita helpen. Voor minimaal € 25,- per jaar, maar meer mag natuurlijk ook, wordt u Vriend van Pelita. U ontvangt dan ook 6x per jaar ons blad Pelita Nieuws! Met elkaar, voor elkaar.

Wilt u Vriend worden, ons iets schenken of nalaten, zie dan onze ANBI-gegevens en neem contact met ons op via info@pelita.nl


COMITE VAN AANBEVELING
Marion Bloem, Adriaan van Dis, Wieteke van Dort, Boudewijn de Groot, Ernst Jansz, Yvonne Keuls, Frans Leidelmeijer, Liesbeth List, Willem Nijholt, Winnie Sorgdrager, Rocky Tuhuteru en Hans Wijers.