• Home
  • Home
  • Home
  • Home
  • Home
  • Home

Home

PELITA VERHALENWEDSTRIJD ‘DE OORLOG DICHTBIJ’

Op 15 augustus 1945 capituleerde Japan en daarmee kwam een einde aan de Tweede Wereldoorlog in het Koninkrijk der Nederlanden. Pelita Nieuws wil dit jaar samen met u herdenken met uw eigen verhaal of het verhaal dat u van uw (groot)ouders heeft meegekregen. Door mee te doen aan de verhalenwedstrijd met als thema ‘De oorlog dichtbij’, maakt u kans op publicatie van uw verhaal in Pelita Nieuws van augustus en u bent speciale gast van het herdenkingsprogramma in Museum Sophiahof in Den Haag op 15 augustus a.s.

Schrijft u een kort, persoonlijk verhaal van maximaal 750 woorden over een gebeurtenis of gedachte waarmee u vertelt waarom de Tweede Wereldoorlog nog steeds dichtbij is.

Twee leden van ons Comité van Aanbeveling, Reggie Baay en Adriaan van Dis, en Stefanie Hehalatu, Regiocoördinator Zuid van Stichting Pelita, vormen de jury. Zij zullen de mooiste vijf verhalen uitzoeken.

Stuur uw verhaal op uiterlijk 12 juli naar info@pelita.nl o.v.v. Verhalenwedstrijd.


NIEUW SPREEKUUR IN UTRECHT OVERVECHT 

Sylvia Hiert, Regiocoördinator Midden Nederland, houdt tweewekelijks (de even weeknummers) op dinsdag van 10.00 tot 11.00 uur spreekuur in buurtcentrum De Dreef in Utrecht. De eerstvolgende keer is op 29 juni. Adres: Schooneggedreef 27c, 3562 GG Utrecht.

Houd wel rekening met de vakantiesluiting van het buurtcentrum in juli en augustus. U kunt dan het beste van te voren even bellen met Sylvia Hiert, 06-1099 1336. 


FRIDUS STEIJLEN OVER ONDERZOEK DEKOLONISATIE 

De resultaten van het onderzoek 'Onafhankelijkheid, dekolonisatie, geweld en oorlog in Indonesië 1945-1950' worden op 17 februari 2022 gepresenteerd. Door de coronapandemie later dan aanvankelijk gepland.

Binnen de Molukse gemeenschap leven veel vragen over het onderzoek. De Landelijke Stichting Molukse Ouderen en Stichting Pelita namen het initiatief om een van de onderzoekers, professor Fridus Steijlen, in een kort interview met redacteur Charlie Munster van het tijdschrift Marinjo, uit te laten leggen wat de doelstellingen zijn van het onderzoek. 

U kunt hier de hele film bekijken. 


INFORMATIE IN VERBAND MET SPEELFILM DE OOST

 

De speelfilm ‘De Oost’ gaat over een belangrijke episode in de gedeelde geschiedenis van Nederland: de Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog. Stichting Pelita kan zich voorstellen dat het zien van de film emoties losmaakt. We willen naar u luisteren en u eventueel doorverwijzen naar passende ondersteuning.

 

Wij zijn bereikbaar tijdens kantoortijden via 088-3305111. U kunt ons ook een mail sturen via info@pelita.nl o.v.v. De Oost. Dan nemen we contact met u op.


NIEUWE TOOLBOX VOOR CULTUURSENSITIEVE OUDERENZORG

Stichting Pelita introduceert een nieuwe toolbox, de Cultuurkist, speciaal bestemd voor activiteiten met ouderen met een achtergrond in Nederlands-Indië en Indonesië. Zorgprofessionals, mantelzorgers en vrijwilligers kunnen onderdelen uit de Cultuurkist inzetten in bijvoorbeeld dagbestedingsprogramma’s.

Het is een ‘levende’ toolbox die steeds wordt aangevuld met nieuwe methoden, inzichten en materialen. Stichting Pelita blijft op zoek naar relevant materiaal om de Cultuurkist aan te vullen.

Heeft u een suggestie waarvan u vindt dat de Cultuurkist niet zonder kan? Neem dan contact op via info@pelita.nl, o.v.v. Cultuurkist. 

Lees hier meer nieuws over de Cultuurkist.


OPSCHORTING MASOEK SADJA´S EN INDISCHE EETTAFELS

De berichtgeving over het verloop van de coronapandemie wordt steeds hoopvoller. Het ziet er naar uit dat de omstandigheden dusdanig verbeteren dat wij deze bijeenkomsten op termijn kunnen herstarten.

Totdat het zover is blijven onze regiocoördinatoren voor u telefonisch bereikbaar.

Onderstaand treft u een overzicht van de namen en contactgegevens aan per regio, die u alle werkdagen tijdens werktijd kunt bellen:

Theo Boiten (Noord) 06-13521353

Monique Coers (Noord-Holland) 06-30761180

Stefanie Hehalatu (Limburg) 06-30994306

Sylvia Hiert (Midden) 06-10991336

Stan Hoestlandt (West) 06-13246181

Sylvia Huisman (Eindhoven-Den Bosch) 06-13517056

Peter van Riel (Gelderland) 06-13523093

Kees Schepel (Zeeland-N.Brabant) 06-13521570

Josselien Verhoeve (Overijssel) 06-26949275

Anneke Ruff (Amsterdam e.o.) 06-83441619

Voorts is Ed Roso, ter vervanging van zijn spreekuur in Museum Sophiahof (Den Haag), bereikbaar via 06-13521479 of 06-28666198.

Bel voor specifieke vragen over de oorlogswetten als Wuv, Wubo of AOR naar Rene van Dijk op 06-13253538.

Daarnaast zorgen wij er uiteraard ook voor dat ons algemene nummer 088 - 330 51 11 voor u bereikbaar blijft!

Namens directie en MT,

Henk van den Bos,
Senior beleidsadviseur


EVEN VOORSTELLEN...

Stichting Pelita zet zich in voor mensen uit voormalig Nederlands-Indië die na afloop van de Tweede Wereldoorlog, de Bersiap of vanwege de Indonesische onafhankelijkheid naar Nederland vertrokken. Grof geschat: 300.000 Indische Nederlanders en 12.000 Molukkers.

Pelita biedt hen aanvraagbegeleiding in het kader van de wetten voor oorlogsgetroffenen, informatie en advies op het terrein van welzijn en zorg en verwijst waar nodig naar maatschappelijk werk of andere vormen van hulp- en dienstverlening, binnen of buiten Pelita.

Dienstverleners van Pelita bieden waar nodig individuele ondersteuning zoals onze vrijwilligers van de Gotong Royong.

Onze collectieve dienstverlening is gericht op het bevorderen van onderling contact en het tijdig signaleren van mogelijke hulpvragen. Dit gebeurt via onze diverse ontmoetingsbijeenkomsten in het land.

Met het programma Contextgebonden Zorg werkt Pelita samen met haar netwerk van partnerorganisaties aan een brug tussen de doelgroep en zorg- en welzijnsinstellingen. Met de actieve overdracht van kennis en ervaring aan (in)formele aanbieders van zorg en welzijn wil Pelita passende welzijn & zorg voor de doelgroep realiseren: een aanbod gebaseerd op kennis van hun geschiedenis en persoonlijke achtergrond (=contextgebonden) en een benadering met respect voor hun cultuur, gebruiken en gewoonten (=cultuursensitief), zo nodig meegegeven aan de hand van het project Djalan Pienter

Met het programma Cliëntondersteuning biedt Pelita onafhankelijke ondersteuning bij aanvragen in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en de Wet Langdurige Zorg (WLZ), waarbij - waar van belang - ook aanspraken op de wetten voor oorlogsgetroffenen worden betrokken.

 

 

 

Zie onze pitch.

 

 

 

Zie ook onze trailer Van opvang naar zorg - 70 jaar Stichting Pelita. U kunt ook de gehele film bekijken.

 

 

SINTI EN ROMA

In opdracht van het Ministerie van VWS draagt Pelita ook bij aan de uitvoering van het Beleidskader Participatie & Emancipatie voor de Sinti en Roma.

Met het Joods Maatschappelijk Werk zorgt Pelita in nauwe samenwerking met Stichting 1940-1945 ook voor hulp bij de aanvraag voor slachtoffers van de NS-transporten WO-II.

 


FOLDERS IVM STRESS EN HET CORONAVIRUS

ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum, waar van Pelita partner is, biedt een aantal folders over stress en het coronavirus.

 

* voor mensen die in isolatie of quarantaine zitten: deze folder is bedoeld voor mensen die (mogelijk) besmet zijn met het coronavirus;

* tijdens sociale onthouding: deze folder is bedoeld voor iedereen die vanwege de maatregelen in Nederland minder sociale contacten heeft

* informatie voor mensen met PTSS


FOLDER 'ADVIEZEN VOOR COMMUNICATIE MET OUDEREN IN CORONACRISIS'

 

Zie ook deze folder van ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum voor communicatie met ouderen tijdens de coronacrisis.


TELEFONISCHE RAPPORTAGES

Mocht u denken dat Pelita wegens de coronacrisis niet meer rapporteert, dan hebt u het mis.

De rapportages doen we nu namelijk telefonisch!

Dus mocht u behoefte hebben aan uitbreiding van huishoudelijke hulp, sociaal vervoer, verhuiskosten of andere aanvullende wensen hebben, dien dan rustig uw aanvullende aanvraag in. Zie hier.

Mocht u nog nooit aanspraak hebben gemaakt op de oorlogswetten, zie dan hier hoe u een eerste aanvraag kunt indienen.

En zie hier hoe u een hernieuwde aanvraag kunt indienen.


VRIJWILLIGERS GEZOCHT

Wilt u zich graag inzetten als vrijwilliger voor Pelita, bijvoorbeeld in het kader van de Indische Eettafel in Hilversum of de Gotong Royong in Den Haag? Bekijk dan onze vacatures.


HELP PELITA HELPEN, WORD VRIEND VAN PELITA!

De mogelijkheden om onze dienstverlening te kunnen voortzetten worden vergroot als u Vriend van ons wordt, c.q. donateur. Hiermee helpt u Pelita helpen. Voor minimaal € 25,- per jaar, maar meer mag natuurlijk ook, wordt u Vriend van Pelita. U ontvangt dan ook 6x per jaar ons blad Pelita Nieuws! Met elkaar, voor elkaar.

Neem dan contact met ons op via info@pelita.nl


COMITE VAN AANBEVELING
Reggie Baay, Marion Bloem, Adriaan van Dis, Wieteke van Dort, Boudewijn de Groot, Ernst Jansz, Yvonne Keuls, Frans Leidelmeijer, Wouter Muller, Willem Nijholt, Winnie Sorgdrager en Hans Wijers.