• Handreikingen
  • Handreikingen
  • Handreikingen
  • Handreikingen
  • Handreikingen
  • Handreikingen
  • Handreikingen

Handreikingen

HANDREIKING PASSENDE ZORG

Stichting Pelita zet haar kennis en kunde over de zorg voor ouderen met een (oorlogs)achtergrond in Nederlands-Indië ook in ten behoeve van andere groepen ouderen met oorlogservaringen.

Nieuw is de ‘Handreiking Passende zorg en ondersteuning voor migrantenouderen. Aanbevelingen voor optimaliseren zorgstructuur voor toekomstige groepen migrantenouderen met oorlogs- en geweldservaringen’. In deze handreiking vindt u tips en aanbevelingen hoe de beschikbaarheid en bereikbaarheid van passende ondersteuning en zorg bevorderd kan worden voor (toekomstige) groepen ouderen met een niet-westerse achtergrond en oorlog- en geweldservaringen.

De aanbevelingen uit deze handreiking zijn bedoeld voor gemeenten en aanbieders van welzijn en zorg, die in hun werk te maken (gaan) krijgen met deze doelgroep.

U kunt de handleiding hier downloaden.