• Onze bijeenkomsten voor naoorlogse generaties
  • Onze bijeenkomsten voor naoorlogse generaties
  • Onze bijeenkomsten voor naoorlogse generaties
  • Onze bijeenkomsten voor naoorlogse generaties
  • Onze bijeenkomsten voor naoorlogse generaties
  • Onze bijeenkomsten voor naoorlogse generaties

Onze bijeenkomsten voor naoorlogse generaties

ONLINE BIJEENKOMST NAOORLOGSE GENERATIES

Na een lange periode van afwezigheid is er binnenkort weer een Pelita Naoorlogse Generatiesbijeenkomst. Op zaterdag 20 februari kunt u online in gesprek met Joy Oonk, psychotherapeut van ARQ Centrum ‘45.

Zij zal dieper ingaan op de doorwerking van oorlogservaringen op volgende generaties en ingaan op welke specifieke hulp ARQ Centrum '45 biedt. Het blijkt nameljk in de praktijk dat mensen met naoorlogse generatieproblemen niet altijd goed weten welke hulp ze waar kunnen krijgen.

De bijeenkomst start om 11.00 uur en duurt tot 13.00 uur. U dient zich aan te melden via e.roso@pelita.nl. Daarna ontvangt u een link waarmee u kunt inloggen en deelnemen. Deelname is gratis.

Programma

11.00 – 11.05 uur: Welkomstwoord door Ed Roso

11.05 – 11.45 uur: Lezing Joy Oonk

11.45 – 12.15 uur: Digitaal uiteen in verschillende breakoutrooms

12.15 – 13.00 uur: Gelegenheid tot het stellen van vragen en afronding

Lezing Joy Oonk

De lezing zal gaan over de problematiek van cliënten die kampen met naoorlogse generatieproblemen. Ook gaat zij dieper in op de specifieke hulpverlening ten behoeve van deze doelgroep. Daarnaast vertelt zij hoe de aanmelding verloopt voor een hulpverleningstraject. 

Joy Oonk is werkzaam bij ARQ Centrum '45 in Oegstgeest als expertiseteamleider van de afdeling WO II. Daarnaast is zij als psychotherapeut verbonden aan de dagkliniek NOG (Naoorlogse generatie) en de polikliniek. 


BIJEENKOMST VAN ZATERDAG 19 SEPTEMBER 2020 WEGENS CODE ROOD AFGELAST!

(Beste geïnteresseerde en bezoeker van de bijeenkomst naoorlogse generaties,

Het is al enige tijd geleden dat wij u konden ontvangen voor de Pelita Naoorlogse Generaties bijeenkomst vanwege de Corona maatregelen. Wij zijn van plan om het weer voorzichtig op te pakken, in een aangepaste vorm. Dit houdt in dat we slechts 35 mensen in de zaal kunnen ontvangen. Aanmelding per e-mail is voortaan verplicht en geschiedt op volgorde van binnenkomst. Uw deelname is pas definitief na een bevestiging van onze kant. De bevestiging moet u ook meenemen. We kunnen helaas ook geen mensen toelaten die zich niet hebben aangemeld.

Waar we ook op willen wijzen is dat de betaling van de toegang van € 4,- contant en gepast zal moeten plaatsvinden. Vanwege de Coronamaatregelen kunnen wij geen wisselgeld teruggeven. Mocht in de aanloopperiode naar een bijeenkomst toe, nieuwe stengere overheidsmaatregelen worden afgekondigd dan kan de bijeenkomst niet doorgaan. Dit zal dan ook aan de mensen die zich hebben aangemeld, worden bevestigd. Mocht u rond de datum van de bijeenkomst gezondheidsklachten hebben, dan wordt u verzocht zich af te melden.

Op de locatie zal een ‘Coronaregisseur’ aanwezig zijn die u zal begeleiden. U wordt vriendelijk verzocht zijn aanwijzingen op te volgen. Wij hopen op deze manier voor alle aanwezigen een informatieve en veilige bijeenkomst te kunnen organiseren.

Met veel genoegen kunnen wij u melden dat de volgende bijeenkomst zal worden gehouden op zaterdag 19 september in Den Haag. U bent van harte uitgenodigd om deze dag bij te wonen. Voor deze bijeenkomst hebben wij twee gastsprekers:

  • Joy Oonk zal namens Centrum 45 een lezing verzorgen over specifieke hulpverlening ten behoeve van de naoorlogse generaties.
  • Leyden Academy geeft een presentatie over een aanstaand onderzoek naar de naoorlogse generaties. Zij zijn op zoek naar mensen die zouden willen meewerken aan het onderzoek.

Voor het volledige programma verwijzen wij u graag naar de bijlage.)

Dit programma gaat wegens Code Rood dus niet door!


Zie ook onze Facebookpagina voor naoorlogse generaties.

Mocht u meer willen weten over de mogelijkheden voor de naoorlogse generaties kunt contact opnemen met het Aanspreekpunt Naoorlogse Generaties.