Pelita Vrijwilligersdag

De jaarlijkse Vrijwilligersdag van Stichting Pelita vindt dit jaar plaats op zaterdag 9 september in Den Haag. Alle vrijwilligers hebben hiervoor inmiddels een uitnodiging ontvangen. Het programma van de dag is op dit moment nog niet in detail bekend. De inloop is vanaf 10.00 uur, aanvang van het programma is om 10.30 uur. Alle vrijwilligers worden verzocht door te geven of zij al dan niet aanwezig zullen zijn. Dit kan via e-mail of telefonisch, zoals in de uitnodiging staat vermeld. We hopen u te mogen begroeten op 9 september.