Onderzoek Dekolonisatie, geweld en oorlog in Indonesië

Op 14 september om 20.00 uur vindt in Pakhuis De Zwijger in Amsterdam de aftrap plaats van het onderzoeksprogramma  Dekolonisatie, geweld en oorlog in Indonesië, 1945-1950. Het onderzoek moet antwoord geven op vragen over de aard, omvang, oorzaken en context van het grensoverschrijdende geweld van Nederlandse militairen in Indonesië tijdens de dekolonisatieoorlog. Het onderzoek is mogelijk gemaakt door een bijdrage van de Nederlandse regering van 4,1 miljoen en wordt uitgevoerd door het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV), het NIOD Instituut voor oorlogs-, holocaust- en genocidestudies en het NIMH Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH). Stichting Pelita zit in de Maatschappelijke Klankbordgroep van het onderzoeksprogramma.

Onno Sinke die binnen het onderzoek de Bersiap-periode onder de loep gaat nemen, schreef voor NRC Handelsblad en nrc-next een opinieartikel over hoe zijn deelname aan het onderzoek naar de gewelddadige dekolonisatie van Indonesië hem persoonlijk raakt.

Lees het artikel