Geslaagde Ontmoetingsdag Naoorlogse generaties

Simone Berger presenteert haar boek Istori Kita


Afgelopen 8 oktober hingen in Houten 35 bezoekers aan de lippen van Simone Berger. Haar boek Istori Kita geeft een instrument in handen om een brug tussen generaties te slaan en familiegeschiedenis tot leven te wekken. Tijdens de latere signeersessie stond men in de rij en was het boekwerk snel uitverkocht.  Ook de bijdrage van Bregtje Knaap riep veel herkenning op en leidde tot dialoog. Haar zeer persoonlijke documentaire over haar depressie en de bron daarvan in haar Indische achtergrond komt in de loop van 2017 uit. Het eerste programma voor de naoorlogse generatie was levendig en interactief. Onno Sinke presenteerde ook nog het ANG (Aanspreekpunt Naoorlogse Generatie). Ter afsluiting vond er een feestelijke borrel plaats.

Aan het begin van het programma werden enquëteformulieren uitgereikt. Op basis van 25 ingevulde lijsten werd een eerste doorkijkje gegeven. Eénderde van de aanwezigen was afkomstig uit de regio Utrecht, de anderen kwamen van uiteenlopende bestemmingen als Den Bosch, Eindhoven, Ridderkerk en zelfs Luxemburg. Tweederde vind een uur reistijd om een bijeenkomst te bezoeken prima, voor een paar ligt de grens bij 30 minuten terwijl andere zelfs anderhalf uur nog acceptabel vinden. De komende twee bijeenkomsten zullen nog in Houten plaatsvinden, afhankelijk van de groei die het initiatief doormaakt trekken we daarna wellicht de regio in.

Op de vraag welke thema’s de voorkeur hebben kwamen historische lezingen en handreikingen om de eigen familiegeschiedenis te achterhalen bovenaan te staan. We zijn dan ook blij dat we daar aan tegemoet kunnen komen en dat tijdens de volgende bijeenkomst op 12 november Jonna Lind van Cogis onze gastspreker zal zijn. Cogis beschikt over zeer uitgebreide documentatie en ondersteunt individueel in zoektochten naar informatie.

Er was een mooie verdeling tussen mannen en vrouwen en qua leeftijd een brede spreiding van 40 – 70. Uit de enquëte bleek dat men er sterk aan hecht om juist ook de jongere generaties te betrekken en hoopt dat Pelita daar specifieke programma’s voor aan zal gaan bieden. Alle aanwezigen gaven aan de zaterdag een geschikte dag te vinden, sommigen noemden dat zondag ook een mogelijkheid is. Omdat Pelita een transitie naar een vrijwilligers organisatie doormaakt, waren we zeer verheugd dat de helft van de respondenten aangaf bereid zijn zich als vrijwilliger in te zetten.

De enquëte vroeg ook om suggesties voor een naam voor deze nieuwe Pelita-activiteit. Bezoekers droegen namen als Dari Mana, Bagoes, Karet, Tumbuh, Rumah Kanie, Anak Anak,Senang, en Pulang aan. We zetten die verkenning voort en stellen input op prijs. De enquëte wordt nu per mail breder uitgezet. Als u ook wilt meedenken kunt u hieronder het formulier downloaden en aan ons toezenden.

Noteert u alvast de data voor de volgende bijeenkomsten: 12 november en 10 december in Houten. De programma’s worden steeds muzikaal omlijst en er is ruim gelegenheid voor informeel samenzijn. Volg ons op Facebook (Indische Naoorlogse Generaties Stichting Pelita) of kijk op  de op onze website voor de komende programma’s. We zien ernaar uit u te verwelkomen.


>> enquête Naoorlogse generaties